Sách ACCA F9 2020 (Study Text+ Revision Kit)
sach acca f9 2020

Sách ACCA F9 2020 (Study Text+ Revision Kit)

Cập nhật cuối lúc 23:22 ngày 06/12/2019, Đã xem 33 lần
Có 0 người đã bình chọn
  Đơn giá bán: 650 000 đ 375 000 đ
  VAT: Liên hệ
  Model:
  Hãng SX: BPP
  Bảo hành: 12 Tháng

Đặt mua sản phẩm

Shop Sinh Viên 9X
Shop Sinh Viên 9X
Tòa Nhà An Gia Star QL 1A, Tân Tạo, Bình Tân, Bình Tân, Hồ Chí Minh
| Chia sẻ |
THÔNG TIN KHUYẾN MẠI
Sách ACCA F9 2020 (Study Text+ Revision Kit)

Số lượng sách khuyến mãi có hạn

CHI TIẾT SẢN PHẨM

sach acca f9

NỘI DỤNG SÁCH ACCA F9 2020

A. Chức năng của quản trị tài chính

Bản chất và mục đích của quản trị tài chính
Mục tiêu tài chính và mối quan hệ với chiến lược của một tổ chức
Các bên liên quan và sự tác động đối với mục tiêu của tổ chức
Mục tiêu tài chính và các mục tiêu khác trong tổ chức phi lợi nhuận
B. Môi trường quản lý tài chính

Môi trường kinh tế đối với doanh nghiệp
Bản chất và vai trò của thị trường tài chính và tổ chức tài chính
C. Quản trị vốn lưu động

Bản chất, thành phần và tầm quan trọng của vốn lưu động
Quản lý hàng tồn kho, khoản phải thu, khoản phải trả và tiền mặt
Xác định nhu cầu vốn lưu động và chiến lược huy động vốn
D. Thẩm định đầu tư

Bản chất của những quyết định đầu tư và quy trình thẩm định
Phương pháp dòng tiền phi chiết khấu
Phương pháp dòng tiền chiết khấu
phương pháp dòng tiền chiết khấu
Điều chỉnh các rủi ro và không chắc chắn trong thẩm định dự án đầu tư
Quyết định đầu tư cụ thể (thuê hay mua; thay thế tài sản, huy động vốn)
E. Tài chính doanh nghiệp

Nguồn và huy động tài chính ngắn hạn
Nguồn và huy động tài chính dài hạn
Huy động tài chính ngắn và dài hạn của các tổ chức Hồi giáo
Nguồn tài chính nội bộ và chính sách cổ tức
Xem xét cấu trúc vốn và tỷ trọng vốn vay
Tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)
F. Chi phí vốn vay

Nguồn tài chính và các chi phí liên quan
Ước tính chi phí vốn cổ phần
Ước tính chi phí nợ và các công cụ vốn khác
Ước tính chi phí vốn chung
Lý thuyết cấu trúc vốn và những cân nhắc thực tế khác
Tác động của chi phí vốn lên đầu tư
G. Định giá doanh nghiệp

Bản chất và mục đích của định giá doanh nghiệp và tài sản tài chính
Các mô hình định giá cổ phiếu
Định giá nợ và các tài sản tài chính khác
Thuyết thị trường hiệu quả (EMH) và những cân nhắc thực tế về định giá cổ phiếu
H. Quản trị rủi ro

Bản chất và các loại rủi ro, các phương pháp tiếp cận quản lý rủi ro.
Nguyên nhân chênh lệch tỷ giá và biến động mức lãi suất
Phương pháp phòng ngừa rủi ro ngoại tệ
Phương pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất
Tác động của lạm phát và thuế trong

NHẬN XÉT SẢN PHẨM
Chưa có nhận xét gì về sản phẩm
VIẾT NHẬN XÉT
Hãy đăng nhập để viết nhận xét cho sản phẩm